NIVA s.r.o. Dolní Přím – výrobce sýru Niva

Společnost Niva Dolní Přím vznikla 1. července 1995 privatizací státního podniku Sýrárna Dolní Přím. Vyrábí se zde jeden typ sýru, a to plísňový sýr Niva s 50% tuku v sušině. V současné době činí roční produkce plísňového sýru Niva 1 200 tun. Denně se zde zpracovává 35 000 litrů mléka, které mlékárna vykupuje a sváží od okolních prvovýrobců.


Společnost dodává sýr Niva do celé České republiky a na Slovensko. Je dodavatelem sýru Niva v privátních značkách do obchodních sítí Tesco a Penny.


Z důvodu rozšíření sortimentu byla v roce 2004 zakoupena technologie na porcování sýru. Společnost zaměstnává 38 pracovníků (převážně žen) v jednosměnném pracovním procesu od pondělí do soboty včetně. Jedná se především o ruční práci, a proto je kladen na její kvalitu veliký důraz, stejně jako na výběr prvotních surovin a dodržování technologického postupu.


Společnost Niva s.r.o. od počátků své existence postupně přebudovala celý provoz, a to jak výrobní, tak i skladovací a zrající prostory včetně sociálního zařízení, v celkovém nákladu 32 mil. Kč. Byla zakoupena nová technologie tak, aby byly splněny požadavky směrnic EU a veterinárního zákona.
Sýr Niva


Sýr Niva patří do skupiny sýrů s plísní uvnitř hmoty. Vyrábí se ve tvaru válce o hmotnosti zhruba 2 kg.


Povrch válce je celistvý, se zřetelnými vpichy. Na řezu je mramorovitý prorost ušlechtilé světle až tmavě zelené plísně. Slabá světle hnědá barva na povrchu je znakem vyzrálosti sýrů a neovlivňuje jejich zdravotní nezávadnost. Před balením je povrch ošetřen, ke konci trvanlivosti se pod obalem může objevit slabě oranžový maz nebo prorost plísně. Tento jev je přirozený a není na závadu.


Základní a výrobní specifikace sýru najdete na stránce "sýr Niva".

home